Dahlberg Grinde Holding AB logo

Dahlberg & Grinde Holding AB är en industrikoncern med huvudkontor i Hede, Härjedalen.

Verksamheten utgörs huvudsakligen av produktion av pneumatiska vakuumpumpar, elfördelningssystem med olika uttagsboxar och uthyrning av lokaler.

KONCERNSTRUKTUR:

För mer information om verksamheten, besök respektive bolags webbsida eller kontakta oss: 

TELEFON:

+46-684 102 00

E-POST: