Dahlberg Grinde Holding AB logo
Mikael Grinde och Robert Dahlberg
Mikael Grinde och Robert Dahlberg

Företagsgruppen startade 2012 genom att ägarna Robert Dahlberg och Mikael Grinde förvärvade del av Piab Sverige AB:s verksamhet som bedrevs i Hede.

Fabriks- och kontorslokaler köptes och produktionen förlades till dotterbolaget Legotec i Hede AB.
 
2019 förvärvades verksamheten i Variator i Östersund. Verksamheten bedrivs i ett nystartat dotterbolag Variator Dahlberg & Grinde AB, i hyrda lokaler i Östersund.

Legotec.se     |    Variator.se